bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

przemurowanie kominów - Topolowa 3

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na „przemurowanie kominów ponad dachem na budynku mieszkalnym przy ul. Topolowej 3 w Tomaszowie Maz.”


Zakres prac obejmuje:
1. Rozbiórka kominów murowanych z cegły do płaszczyzny dachu.
2. Wywóz i utylizacja wszelkich gruzów budowlanych.
3. Wymurowanie kominów. Przyjęto zmianę wysokości wszystkich kominów na minimum 0,40 m. W przypadku kominów większych jak 6 kanałów przyjęto ich schodkowanie (czapy w poziomie, nierównolegle do dachu).
4. Obróbka kominów na połączeniu z pokryciem dachowym.
5. Wykonanie czap betonowych kominów. Przyjęto poszerzenie 5 cm na każdą stronę. Czapki winny mieć wyprofilowany spadek, co skutkuje koniecznością pogrubienia płyty w jej środkowej części do min 8 cm. W spodniej płaszczyźnie czapki należy wytworzyć wyżłobienie ułatwiające odprowadzanie wody.
6. Tynkowanie oraz malowanie po uprzednim gruntowaniu kominów.
7. Wykonanie krat siatkowych zabezpieczających wyloty przed ptactwem. Przyjęto siatki stalowe ocynkowane z oczkiem około 10x10 mm zawieszane na kołkach wzdłuż dłuższych boków kominów, kratki muszą być demontowane, aby umożliwić kominiarzom dostęp do przewodów kominowych
8. W przypadku pojawienia się w kosztorysie/przedmiarze materiału konkretnego producenta, możliwe jest stosowanie materiałów innego producenta pod warunkiem zachowania jego, nie gorszych parametrów.
9. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, demontażowych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
10. Drobne naprawy pokrycia związane z koniecznością przywrócenia stanu, co najmniej zastanego a wynikające np. z uszkodzeń po montażu i demontażu rusztowań wokół kominów.
11. Załączony kosztorys/przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.
12. UWAGA: ze względu na utrudniony dostęp (stromy dach) objętość kominów wyliczono przyjmując wymiary na podstawie protokołu kominiarskiego, zakładając wymiary kanałów 14x14 cm oraz szerokość przegrody między kanałami 12 cm. Oferent winien być świadomy możliwości wystąpienia pewnych rozbieżności pomiędzy przedmiarem a stanem rzeczywistym i nie rościć sobie z tego powodu prawa do jakichkolwiek robót dodatkowych.

Założenia:
1. Termin wykonania robót – 45 dni od daty rozpoczęcia robót zawartej w umowie.
2. Termin rozpoczęcia robót – do uzgodnienia.
3. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
4. Termin składania ofert 23.03.2016.
5. Gwarancja – 5 lat od daty odbioru robót.
6. Przed odbiorem końcowym robót należy dostarczyć Zamawiającemu protokół przeglądu kominów z firmy „SADZA” Tomasz Rusek, Dawid Rusek.

Załącznik:

przedmiar.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 09.05.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 08.03.2016
Dokument oglądany razy: 1 123