bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie dokumentacji projektowej - Długa 29/35

Tomaszowskie T B S Spółka z o.o. , zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Długiej 29/35 , zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie oferty cenowej na:
Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazu ziemnego , kotłowni gazowej , instalacji centralnego ogrzewania , instalacji ciepłej wody użytkowej oraz modernizacji instalacji wody zimnej i kanalizacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w budynku wielorodzinnym przy ul. Długiej 29/35 w Tomaszowie Maz.

Przedmiot zapytania:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekty wykonawcze na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji
2) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
3) Wykonanie inwentaryzacji mieszkań i piwnic
4) Przedmiary robót
5) Kosztorys inwestorski i nakładczy
6) Wystąpienie o warunki przyłączenia do sieci gazowej i inne opracowania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia
7) Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa.
8) Pełnienie nadzoru autorskiego

ZAKRES:
- Instalacja gazowa na odcinku od szafki na kurek główny i reduktor do projektowanych odbiorników gazu w lokalach wraz z przewodami kominowymi spalinowymi i wentylacyjnymi
- dobudowa kotłowni do istniejącego budynku
- kotłownia gazowa wraz z pracami towarzyszącymi w pomieszczeniu kotłowni,
- modernizacja instalacji wody zimnej i kanalizacji
- rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji
- rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania

Odbiorniki gazu : w lokalu kuchnia , kotłownia gazowa na potrzeby c.o. i cwu
kubatura: 4370 m3
pow. użytkowa: 966,5 m2
ilość lokali: 21
liczba mieszkańców: 50

Oferty prosimy przesłać lub dostarczyć do 20.05.2016r do siedziby firmy:
Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.,
ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Maz.

Osoba do kontaktu:
Marzena Pełka tel. (44) 724 64 20 wew. 224
marzena.pelka@ttbs.com.pl

Załącznik:

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.05.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 02.05.2016
Dokument oglądany razy: 1 165