bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Roboty blach-dek na budynku przy ul. Jerozolimskiej 22 w Tomaszowie Maz.

 Tomaszowskie Towarzystwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na „roboty dekarsko-blacharskie na budynku przy ul. Jerozolimskiej 22 w Tomaszowie Maz.”


Zakres prac:
- rozebranie rynien i rur spustowych, montaż nowych elementów,
- demontaż starych obróbek blacharskich i montaż nowych,
- odbicie tynków na kominach i wykonanie nowych,
- rozbiórka pakrycia z papy,
- pokrycie dachu papą perferowaną i termozgrzewalną gr. 5.2 mm,
- utylizacja,
- sprawdzenie drożności przewodów.

Warunki:
- termin wykonania – 30 dni,
- gwarancja – 7 lat od bezusterkowego odbioru robót,
- płatność – do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

Ofertę należy złożyć w terminie do 24.05.2016r. do godz. 15,00 w siedzibie Zamawiającego.

załączniki:

przedmiar.pdf

Druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.05.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 10.05.2016
Dokument oglądany razy: 982