bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

ocieplenie stropodachu - Niska 27/29

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie ocieplenia stropodachu wełną mineralną w granulacie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Niskiej 27/29 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie ocieplenia stropodachu przy użyciu granulatu wełny mineralnej. Grubość warstwy granulatu przyjmuje się 20 cm. Wykonawca będzie obowiązany do przedłożenia deklaracji/certyfikatu producenta granulatu.
2. Naprawa kominów (z prefabrykowanych elementów żelbetowych) poprzez likwidacje rys/pęknięć.
3. Wykonanie nakryw kominów z blachy.
4. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
5. Załączony kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.


Założenia:
1. Termin wykonania robót – 45 dni od daty zawarcia umowy.
2. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
3. Termin składania ofert 25.05.2016.
4. Gwarancja – 7 lat od daty odbioru robót.
5. Do oferty należy załączyć kosztorys szczegółowy.
6. Umowa będzie umową warunkową i zostanie zawarta pod warunkiem otrzymania od banku kredytującego decyzji o udzieleniu kredytu.

załączniki:

przedmiar.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.05.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 12.05.2016
Dokument oglądany razy: 955