bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

termomodernizacja budynku - Topolowa 6

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkalnej przy ul. Topolowej 6 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie termoizolacji ścian fundamentowych z polistyrenu ekstradowanego λ=0,039 W/mK.
2. Ocieplenie ścian wraz z remontem balkonów budynku styropianem EPS 70-040 grubości 10 cm λ ≤0,040 metodą lekko – mokrą. Klasyfikacja ogniowa E przy użyciu gotowych zapraw klejących z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki z systemowego tynku cienkowarstwowego.
3. Styropian należy kleić metodą obwiedniowo – punktową tzn. dookoła krawędzi i punkty na pozostałej powierzchni. Klej powinien pokrywać 40% płyty przy nakładaniu i 60% po dociśnięciu do ściany. Zaleca się kołkowanie styropianu w ilości 6 kołków na m2.
Wykonawca będzie obowiązany do przedłożenia deklaracji/certyfikatu producenta poświadczającego o spełnieniu parametrów dla płyt styropianowych EPS 70-040.
4. Wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej.
5. Renowacja płyt żelbetowych balkonowych, wykonanie izolacji, nowej wylewki oraz obróbek blacharskich, malowanie balustrad.
6. Wykonanie i montaż nowych parapetów z blachy powlekanej. Parapety mocowane pod ościeżnicą okna na uprzednio wykonanej warstwie spadkowej, nie dopuszcza się mocowania parapetu do lica ościeżnicy.
7. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego barwionego w masie oraz mozaikowego (cokół ). Wykończeniu podlega również gzyms budynku.
8. Malowanie wszystkich stalowych elementów.
9. Wykończenie wszelkich powierzchni pionowych i poziomych elewacji.
10. Wykonanie opaski z kostki brukowej szerokości 0,5 m ze spadkiem 2% od budynku na podkładzie piaskowo-cementowym z wypełnieniem spoin.
11. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
12. Załączony kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.
13. W ofercie należy podać cenę brutto każdego działu osobno.

Założenia:
1. Termin wykonania robót – 60 dni od daty zawarcia umowy.
2. Gwarancja – 7 lat od daty odbioru robót.
3. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
4. Termin składania ofert 25.05.2016.
5. Do oferty należy załączyć kosztorys szczegółowy.
6. Umowa będzie umową warunkową i zostanie zawarta pod warunkiem otrzymania od banku kredytującego decyzji o udzieleniu kredytu.

załącznik:

przedmiar.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 30.05.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 12.05.2016
Dokument oglądany razy: 1 145