bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie dokumentacji projektowej - Barlickiego 18-22 w Tomaszowie Maz.

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z pozwoleniem na budowę dla posesji przy ul. Barlickiego 18-22 w Tomaszowie Maz. – budynek B


Zakres prac zawiera załącznik.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 projektów budynków wielorodzinnych z kompletami instalacji wewnętrznej, przyłączami, zagospodarowaniem terenu i pozwoleniem na budowę.

Płatność nastąpi w terminie do 30 dni po uzyskaniu Pozwolenia na budowę i spisaniu protokołu przekazania.

Termin wykonania dokumentacji – do 26 września 2016r. z Pozwoleniem na budowę.

Osoba do kontaktów – Andrzej Góra.

Termin składania ofert – do 31.05.2016r. do godz. 15,00.

Załączniki:

zakres_prac.pdf

decyzja_o_warunkach_zabudowy.pdf

koncepcja.pdf

Wypis_i_wyrys_z_MPZPM.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 08.06.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 25.05.2016
Dokument oglądany razy: 1 208