bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie prac konserwacyjnych instal i odbiorników gazu ziemnego - Tomaszowskie TBS

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „wykonania prace konserwacyjne dla prawidłowej eksploatacji instalacji i odbiorników gazu ziemnego w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz administrowanych i stanowiących własność Tomaszowskiego TBS Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.


Zakres prac obejmuje:
1/ pełnienie pogotowania techniczno – naprawczego instalacji gazowej,
2/ przeprowadzanie przeglądów rocznych instalacji gazowych,
3/ roboty dodatkowe wynikające z przeprowadzonych przeglądów, zlecane przez Zamawiającego oraz usuwanie awarii.


Oferty należy składać do 30.05.2015 r. do godz. 15,00 w siedzibie Zamawiającego.

Do oferty należy złożyć:
- wypełniony druk oferta,
- uprawnienia do wykonywania czynności objętych umową.


Osoba do kontaktów – Marzena Pełka.

załączniki:

wykaz_budynkow_TTBS.pdf

wykaz_budynkow_wspolnoty.pdf

umowa_TTBS.pdf

umowa_wspolnoty.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 08.06.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 25.05.2016
Dokument oglądany razy: 1 011