bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

termomodernizacja budynku - Akacjowa 8

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Akacjowej 8 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie termoizolacji ścian fundamentowych z polistyrenu ekstradowanego λ=0,039 W/mK.
2. Ocieplenie ścian wraz z remontem balkonów budynku styropianem EPS 70-040 grubości 15 cm λ ≤0,040 metodą lekko – mokrą. Klasyfikacja ogniowa E przy użyciu gotowych zapraw klejących z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki z systemowego tynku cienkowarstwowego.
3. Styropian należy kleić metodą obwiedniowo – punktową tzn. dookoła krawędzi i punkty na pozostałej powierzchni. Klej powinien pokrywać 40% płyty przy nakładaniu i 60% po dociśnięciu do ściany. Zaleca się kołkowanie styropianu w ilości 6 kołków na m2.
Wykonawca będzie obowiązany do przedłożenia deklaracji/certyfikatu producenta poświadczającego o spełnieniu parametrów dla płyt styropianowych EPS 70-040.
4. Wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej.
5. Renowacja płyt żelbetowych balkonowych, wykonanie izolacji, nowej wylewki oraz obróbek blacharskich, malowanie balustrad.
6. Wykonanie i montaż nowych parapetów z blachy powlekanej. Parapety mocowane pod ościeżnicą okna na uprzednio wykonanej warstwie spadkowej, nie dopuszcza się mocowania parapetu do lica ościeżnicy.
7. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego barwionego w masie oraz mozaikowego (cokół ). Wykończeniu podlega również gzyms budynku.
8. Malowanie wszystkich stalowych elementów.
9. Wykończenie wszelkich powierzchni pionowych i poziomych elewacji.
10. Wykonanie opaski z kostki brukowej szerokości 0,5 m ze spadkiem 2% od budynku na podkładzie piaskowo-cementowym z wypełnieniem spoin oraz dojść do klatek.
11. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
12. Załączony kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.
13. Wykonanie termoizolacji należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami, Aprobatą techniczną oraz Deklaracją zgodności zaakceptowanego przez Inspektora Tomaszowskiego TBS Sp. z o.o. systemu ocieplenia..

Założenia:
1. Termin wykonania robót – 60 dni od daty zawarcia umowy.
2. Gwarancja – 7 lat od daty odbioru robót.
3. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
4. Termin składania ofert 15.06.2016.

Załączniki:

przedmiar.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 17.06.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 30.05.2016
Dokument oglądany razy: 1 105