bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

docieplenie ścian szczytowych - Polna 10 w Tomaszowie Maz.

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do składania ofert na „docieplenie ścian szczytowych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Polnej 10 w Tomaszowie Maz.”


Zakres prac obejmuje:
1. Demontaż istniejących obróbek wieńczących ścianę szczytową, rur spustowych i obróbki cokołu. Złomowanie zdemontowanych elementów ( do rozliczenia ).
2. Demontaż istniejącego ocieplenia ścian szczytowych wraz z panelami PCV. Wywóz i utylizacja materiału izolacyjnego.
3. Oczyszczenie podłoża.
4. Ocieplenie ściany szczytowej budynku styropianem EPS 70-040 grubości 10 cm λ≤0,040 metodą lekko – mokrą. Klasyfikacja ogniowa E przy użyciu gotowych zapraw klejących z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki z systemowego tynku cienkowarstwowego.
Kołkowanie styropianu należy wykonać po całkowitym stwardnieniu kleju w ilości
6 sztuk/m2. Wykonawca będzie obowiązany do przedłożenia deklaracji/certyfikatu producenta poświadczającego o spełnieniu parametrów dla płyt styropianowych EPS 70-040.
5. Zamocowanie listwy startowej.
6. Wykonanie warstwy zbrojonej.
7. Wykonanie nowej obróbki cokołu i obsadzenie parapetów.
8. Gruntowanie podłoża pod wykonanie wyprawy elewacyjnej.
9. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego barwionego w masie w kolorystyce istniejącego ocieplenia.
10. Wykonanie obróbek blacharskich wieńczących ściany szczytowe..
11. Czyszczenie i malowanie cokołów.
12. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych, zabezpieczających itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
13. Doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu budowy po zakończeniu prac dociepleniowych.
14. Załączony kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.
15. Wykonanie termoizolacji należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami, Aprobatą techniczną oraz Deklaracją zgodności zaakceptowanego przez Inspektora Tomaszowskiego TBS Sp. z o.o. systemu ocieplenia..

Warunki umowy:
1. umowa jest umową warunkową,
2. na wykonaną robotę Zamawiający wymaga udzielenia 7 –letniej gwarancji,
3. termin realizacji – 2 m-ce od daty podpisania umowy,
4. płatność – do 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

Oferty należy złożyć w terminie do 24.06.2016r. do godz. 15,00.

Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

Osoba do kontaktów - Alicja Kopacz

Załączniki:

przedmiar.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 27.06.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 14.06.2016
Dokument oglądany razy: 1 167