bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Remont klatek schodowych - Polna 10

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na remont klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Polnej 10 w Tomaszowie Maz.


Zakres prac obejmuje:
1. Skucie luźnego tynku ze ścian i sufitów (w tym spodów biegów schodowych + policzki), zagruntowanie oraz uzupełnienie tynków.
2. Zeskrobanie lamperii z farby olejnej.
3. Zeskrobanie luźnej powłoki malarskiej z farby emulsyjnej.
4. Przetarcie, zmatowienie, wyczyszczenie wszystkich powierzchni ścian i sufitów.
5. Uzupełnienie ubytków masą szpachlową wszelkich powierzchni ścian, sufitów, cokolików, policzków schodowych.
6. Nałożenie i przetarcie gładzi gipsowej na wszystkie powierzchnie po uprzednim zagruntowaniu wyczyszczonych powierzchni.
7. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów (w tym spodów biegów schodowych) farbą emulsyjną po uprzednim zagruntowaniu gładzi.
8. Wykonanie tynku mozaikowego po uprzednim zagruntowaniu gładzi.
9. Dwukrotne malowanie policzków biegów i spoczników schodowych farbą olejną po uprzednim zagruntowaniu gładzi.
10. Dwukrotne malowanie balustrady i poręczy farbą olejną po uprzednim wyczyszczeniu, wyrównaniu i zmatowieniu.
11. Dwukrotne malowanie wszelkich elementów stalowych i drewnianych (przed malowaniem zostanie kompleksowo wymieniona elektryka, istnieje możliwość, że niektóre ze starych elementów np. drzwiczki do szafek pozostaną stare, nie wymienione) farbą olejną po uprzednim wyczyszczeniu, wyrównaniu i zmatowieniu.
12. Malowanie nie obejmuje drzwi wejściowych do mieszkań.
13. Wykończenie wszelkich powierzchni pionowych i poziomych (z wyjątkiem podłóg) klatek schodowych w tym ich wyposażenie.
14. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, demontażowych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
15. zabezpieczenie wszelkich drzwi i okien.
16. Wywóz i utylizacja wszelkich materiałów i odpadów.
17. Załączony kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.


Założenia:
1. Termin wykonania robót – 01.10.2016r. - 31.05.2017r.
2. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
3. Gwarancja – 5 lat od daty bezusterkowego odbioru robot.
4. Termin składania ofert – 22.07.2016r. do godz. 15,00.

Osoba do kontaktów – Alicja Kopacz..

załączniki:

przedmiar.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 25.07.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 27.06.2016
Dokument oglądany razy: 1 074