bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

dokumentacja projektowa - Barlickiego-Krzywa

 Tomaszowskie T B S Spółka z o.o. ogłasza zapytanie na "Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekty wykonawcze indywidualnego dwufunkcyjnego węzła cieplnego, modernizacji instalacji zimnej wody i kanalizacji , rozprowadzenia instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach węzłów w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej  przy ul. Barlickiego 10/12 , Barlickiego 14 oraz Krzywej 17/19 w Tomaszowie Maz.

Przedmiot zamówienia:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekty wykonawcze
na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji
2) Przedmiary robót
3) Kosztorys inwestorski i nakładczy
4) Wykonanie inwentaryzacji mieszkań i piwnic
5) Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa.
6) Wystąpienie o warunki przyłączenia do ZGC lub zmianę warunków
7) Pełnienie nadzoru autorskiego

Zakres prac objętych projektem:

1. Wymiana głównych poziomów wody zimnej zasilających w piwnicy od głównego dla budynku wodomierza.
2. Wymiana pionów wodociągowych oraz podejść w lokalach wraz z zestawami wodomierzowymi. Instalacja rozprowadzenia wody w mieszkaniach pozostaje bez zmian.
3. Wykonanie instalacji wody ciepłej z instalacją cyrkulacji. Instalacja rozprowadzenia wody w mieszkaniach pozostaje bez zmian.
4. Wodomierze z możliwością radiowego odczytu danych.
5. Wymiana pionów kanalizacyjnych na całej wysokości bez wymiany kanalizacji podposadzkowej (połączenie nad posadzką w piwnicy) wraz z podejściami do wszystkich przyborów sanitarnych i urządzeń – pionów i podejść wewnątrz lokali łącznie z wymianą misek ustępowych. Przewody odpływowe wykonać nad stropem, obecnie znajdują się pod stropem w pomieszczeniach niższej kondygnacji.
6. Każdy pion wyposażyć w wywiewkę zamontowaną nad dachem oraz rewizję u ujścia pionu
7. Wykonanie dwufunkcyjnego węzła cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej ( opracowanie dokumentacji technologii węzła , projektu elektrycznego i automatyki ). – węzeł w każdym budynku.
8. Wykonanie pomieszczenia na węzeł cieplny zgodnie z PN-B-02423 , tj. robót ogólnobudowlanych, instalacji kanalizacyjnej , wodociągowej , wentylacji , elektrycznej .
9. Wykonanie niezbędnej izolacji rur.
10. Demontaż piecyków gazowych z demontażem przyłącza do nich.

Dane wyjściowe :

1. Budynek przy ul. Barlickiego 10/12
kubatura budynku : 4902 m3
ilość lokali: 18 lok.
ilość mieszkańców : 40
pow. użytkowa: 845,2 m2
całkowita moc cieplna zamówiona - 118 kW
centralne ogrzewanie – 103 kW
ciepła woda użytkowa średnia godzinowa – 15 kW
ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa – 57 kW

2. Budynek przy ul. Barlickiego 14
kubatura budynku : 6642 m3
ilość lokali: 40 lok.
ilość mieszkańców : 87
pow. użytkowa: 1526 m2
całkowita moc cieplna zamówiona - 140 kW
centralne ogrzewanie – 108 kW
ciepła woda użytkowa średnia godzinowa – 32 kW
ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa – 109 kW

3. Budynek przy ul. Krzywej 17/19
kubatura budynku : 6630 m3
ilość lokali: 27 lok.
ilość mieszkańców : 65
pow. użytkowa: 1209,68 m2
całkowita moc cieplna zamówiona - 162 kW
centralne ogrzewanie – 138 kW
ciepła woda użytkowa średnia godzinowa – 24 kW
ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa – 86 kW
Prosimy podać wartość zadania dla każdego budynku.

Do oferty załączyć:
Wykaz projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie pięciu lat przed terminem składania ofert z podaniem ich rodzaju , wartości , daty i miejsca wykonania.


Oferty prosimy przesłać lub dostarczyć do 13.07.2016r do siedziby firmy:
Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.
ul. Majowa 15
97-200 Tomaszów Maz.
Osoba do kontaktu:
Marzena Pełka tel. (44) 724 64 20 wew. 224
marzena.pelka@ttbs.com.pl

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 25.07.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 29.06.2016
Dokument oglądany razy: 1 092