bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wymiana instalacji elektrycznej - Polna 14

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na wymianę instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Polnej 14 w Tomaszowie Maz.


Zakres prac:
1. wymiana instalacji WLZ,
2. wymiana zabezpieczeń w mieszkaniach,
3. wymiana rozdzielni licznikowych,
4. wymiana rozdzielni administracyjnych,
5. wykonanie nowej instalacji dzwonkowej 9V,
6. wykonanie nowej instalacji oświetleniowej klatki schodowej,
7. wykonanie nowej instalacji domofonowej,
8. demontaż starej instalacji WLZ,
9. demontaż rozdzielni licznikowych,
10. demontaż rozdzielni administracyjnej
11. po wykonaniu prac dostarczenie pomiarów elektrycznych: zerowanie, izolacja, natężenie oświetlenia.

Założenia:
1. umowa jest umową warunkową i jest zawarta pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego i podpisania umowy kredytowej z bankiem przez Zamawiającego. Odmowa udzielenia kredytu skutkuje rozwiązaniem umowy,
2. termin płatności – do 30 dni od daty otrzymania faktury,
3. do oferty należy załączyć szczegółowy kosztorys,
4. prace należy wykonać w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.
5. gwarancja – 3 lata,
6. oferty należy złożyć w terminie do 15.07.2016r. do godz. 15,00

Osoba do kontaktu – Cezary Glapiński 691 44 28 28

załączniki:

przedmiar.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 02.08.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 04.07.2016
Dokument oglądany razy: 1 056