bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie miejsc parkingowych - Polna 25A

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Polnej 25A w Tomaszowie Maz.


Zakres prac obejmuje:

1. Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów z kostki brukowej 8 cm szara i czerwona na podbudowie z kruszywa łamanego oraz posypce cementowo-piaskowej wraz z okrawężnikowaniem przy ul. Polnej 25A zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną.
2. Wykonanie drogi osiedlowej oraz chodnika przy ul. Polnej 23a z kostki brukowej 8 cm szara i czerwona na podbudowie z kruszywa łamanego oraz posypce cementowo-piaskowej wraz z okrawężnikowaniem.
3. Rozbiórka istniejących nawierzchni betonowych w tym z drobnowymiarowych elementów (chodniki, drogi, miejsca postojowe) wraz z wywozem i utylizacją gruzu.
4. Roboty ziemne konieczne do kompleksowego wykonania zadania wraz z wywozem i utylizacją urobku.
5. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
6. Załączony kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy. Oferent jest obowiązany do obejrzenia terenu przed złożeniem oferty.

Założenia:
1. Termin wykonania robót – 60 dni od daty zawarcia umowy.
2. Płatność – do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3. Gwarancja – 7 lat od daty odbioru robót.
4. Termin składania ofert – 21.07.2016r. do godz. 15,00.

Osoba do kontaktów – Alicja Kopacz.

załączniki:

przedmiar.pdf

rysunek.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 02.08.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 12.07.2016
Dokument oglądany razy: 1 051