bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

montaż kominów dymowych i wentylacyjnych - Warszawska 41

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na montaż kominów dymowych i wentylacyjnych w budynku przy ul. Warszawskiej 41 w Tomaszowie Maz.


Zakres prac:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kominy wg wykazu przewodów kominowych dla budynku przy ul. Warszawskiej 41 w Tomaszowie Maz.
2. Dla przejść kominów przez dach/dla kominów wentylacyjnych i dymowych przejścia systemowe/, stropy i ściany /dla kominów dymowych przejścia systemowe/ wraz z uszczelnieniem papą podstawy dachowej.
3. Podłączenie istniejących źródeł ciepła.
4. Warunkiem dokonania odbioru prac jest dostarczenie Zamawiającemu protokołu bez uwag z kontroli technicznej przewodów i prawidłowości podłączeń kominowych dla całego obiektu.
5. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadaniem oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Koszty związane z ww. Czynnością ponosi Wykonawca.
6. Podstawą wyceny jest wizja lokalna Wykonawcy.
7. Wykonawca, w cenie uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania. Cena za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się co najmniej jedną robotą o podobnym zakresie prac.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do protokołu odbioru deklarację zgodności dotyczacą komina.

Założenia:
1. Termin wykonania prac – 45 dni od daty zawarcia umowy.
2. Gwarancja – 3 lata.
3. Termin płatności – do 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.
4. Termin składania ofert – 12.08.2016r. do godz. 15.00.

Osoba do kontaktów – Danuta Stańczyk, Piotr Sokalski.

załączniki:

wykaz_przewodow.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 08.09.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 29.07.2016
Dokument oglądany razy: 1 083