bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wywóz nieczystości stałych - lokale użytkowe

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „wywóz nieczystości stałych będących odpadami komunalnymi z lokali użytkowych z nieruchomości własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz.”


Zakres prac:

- dostarczenie pojemników i kontenerów na odpady wyselokcjonowane i inne odpady komunalne,
- bieżące wywożenie nieczystości stałych zgodnie z harmonogramem,
- ustawienie pojemników i kontenerów po ich opróżnieniu w miejscu ich poprzedniej lokalizacji oraz usuwanie nieczystości zgromadzonych przy pojemnikach i kontenach jak i rozsypanych podczas opróźniania i załadunku,
- wywóz odpadów nietypowych na zgloszenie administracji telefoniczne lub pisemne,
- utrzymanie pojemników w pełnej sprawności technicznej oraz czystości,
- mycie i dezynfekcja pojemników i kontenerów,
- odbiór odpadów wyselekcjonowanych na każdorazowe zgłoszenie Zamawiającego,
- ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wywozem nieczystości na wysypisko i odbiorem odpadów selekcjonowanych,
- dostarczanie na bieżąco kart wywozu nieczystości stałych do siedziby Zamawiającego.

Do oferty należy załączyć zezwolenie na zbieranie odpadów i transport odpadów oraz zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych.

Umowa zostanie zawarta na 12 miesięcy

Ofertę należy złożyć w terminie do 30.09.2016r. do godz. 15,00 w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki:

zestawienie_pojemnikow.pdf

wzor_umowy.pdf

Druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 24.10.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 15.09.2016
Dokument oglądany razy: 915