bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie dokumentacji projektowej - B. Joselewicza 11

 Tomaszowskie T B S Spółka z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie oferty cenowej na:
Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazu ziemnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w budynkach wielorodzinnych przy
ul. B. Joselewicza 11 w Tomaszowie Maz.

Przedmiot  zapytania:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekty wykonawcze
2) Wykonanie inwentaryzacji mieszkań i piwnic
3) Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa
4) Przedmiar robót
5) Kosztorys inwestorski
6) Wystąpienie o warunki przyłączenia do sieci gazowej ewentualnie zmianę warunków

Zakres:
Instalacja gazowa na odcinku od szafki na kurek główny i reduktor do projektowanych odbiorników gazu w lokalach wraz z przewodami kominowymi spalinowymi i wentylacyjnymi

Odbiorniki gazu w lokalu : kuchnia, kocioł c.o., cwu
kubatura: 1002 m3
pow. użytkowa: 191 m2
ilość lokali: 4

Oferty prosimy przesłać lub dostarczyć do 07.10.2016r do godz. 15,00.
Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.
ul. Majowa 15
97-200 Tomaszów Maz.

Osoba do kontaktu:
Marzena Pełka tel. (44) 724 64 20 wew. 224
marzena.pelka@ttbs.com.pl

warunki_przylaczenia_do_sieci_gazowej.pdf

Druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 24.10.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 27.09.2016
Dokument oglądany razy: 1 011