bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie parkingu, chodników, dróg osiedlowych - Polna 25A i Polna 25/27

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na roboty budowlane polegające na wykonaniu parkingu, chodników oraz dróg osiedlowych z kostki brukowej przy ul. Polnej 25A i Polskiej 25/27 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac obejmuje:
1. Wykonanie dróg osiedlowych oraz chodników przy ul. Polnej 25 A oraz Polnej 25/27 z kostki brukowej 8 cm szara, czerwona, grafit na podbudowie z kruszywa łamanego oraz na podsypce cementowo - piaskowej wraz z okrawężnikowaniem.
2. Rozbiórka istniejących nawierzchni betonowych w tym z drobnowymiarowych elementów (chodniki, drogi ) wraz z wywozem i utylizacją gruzu.
3. Roboty ziemne konieczne do kompleksowego wykonania zadania wraz z wywozem
i utylizacją urobku.
4. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
5. Oferent jest obowiązany do obejrzenia terenu przed złożeniem oferty.


Założenia:
1. Termin wykonania robót – do 10.12.2016 r. od daty zawarcia umowy.
2. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
3. Termin składania ofert -  10.11.2016. do godz. 10.00
4. Gwarancja – 7 lat od daty odbioru robót.

załączniki:

przedmiar.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 18.11.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 07.11.2016
Dokument oglądany razy: 849