bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Usługi kominiarskie - TTBS

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na usługi kominiarskie w budynkach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

Zakres prac obejmuje:
1/ obowiązkowe czyszczenie przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych,
2/ obowiązkowe okresowe przeglądy przewodów kominowych,
3/ nieobowiązkowe prace dodatkowo zlecane przez zamawiającego.

Wymogi:
1/ Wykonawca musi dysponować co najmniej 6 osobami, w tym:
- 2 osobami posiadającymi dyplom mistrza kominiarskiego,
- 4 osobami, które będą wykonywały zamówienie lub uczestniczyły w wykonaniu zamówienia,
2/ Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100.000,00 zł,
3/ wykonawca musi wykazać spełnienie wymogu wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie wykonanych lub wykonywanych usług kominiarskich w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 01.12.2016r. do godz. 15,00.

Osoba do kontaktów – Piotr Sokalski.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

druk_oferta.pdf

wykaz_kominow.pdf

zestawienie_budynkow_zasoby_komunalne.pdf

zestawienie_budynkow_zasoby_wlasne.pdf

Protokol.pdf

potwierdzenie_wykonania_uslugi.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 05.12.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 17.11.2016
Dokument oglądany razy: 935