bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

roboty drogowe - Topolowa 4, 8, 10, 12

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na roboty drogowe przy
ul. Topolowej 4, Topolowej 8, Topolowej 10 i Topolowej 12 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac obejmuje:
1. wykonanie chodników szer. Min 120 cm przy ul. Topolowej 4, Topolowej 8, Topolowej 10, Topolowej 12 z kostki brukowej 6cm szara, czerwona, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z okrawężnikowaniem,
2. wykonanie parkingów z kostki brukowej gr. 8 cm, czerwona na podbudowie z kruszywa łamanego oraz podsypce cementowo-piaskowej przy ul. topolowej 8 i Topolowej 10,
3. poszerzenie parkingu przy ul. Topolowej 4 płytami Yomb,
4. rozbiórka istniejących nawierzchni betonowych, asfaltowych w tym z drobnowymiarowych elementów (chodniki, drogi) wraz z wywozem i utylizacją gruzu (wymagany dokument potwierdzający utylizację),
5. roboty ziemne konieczne do kompleksowego wykonania zadania z wywozem i utylizacją urobku,
6. wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania,
7. oferent jest zobowiązany do obejrzenia terenu przed złożeniem oferty.

Założenia:
1. Termin realizacji robót – do 28.12.2016r.
2. Płatność – do 30 dni od daty otrzymania faktury.
3. Termin składania ofert – 22.11.2016r. do godz. 10,00.
4. Gwarancja – 7 lat od daty odbioru robót.
5. Osoba do kontaktów – Alicja Kopacz.

załączniki:

druk_oferta.pdf

mapka.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 05.12.2016
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 18.11.2016
Dokument oglądany razy: 992