bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wywóz nieczystości płynnych

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na wywóz nieczystości płynnych


Zakres prac obejmuje:
1. wybieranie nieczystości płynnych z dołów kloacznych oraz ich wywóz do oczyszczalni ścieków,
2. ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wywozem nieczystości i zrzutem,
3. czyszczenie gruntowne dołów kloacznych.

Do oferty należy załączyć:
1. zezwolenie w formie decyzji wydanej przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Tomaszowa Maz. obejmujące okres realizacji zamówienia,
2. druk Oferta.

Założenia:
1. Kryterium oceny ofert:
1.1. koszt wywozu nieczystości płynnych – znaczenie 90%,
K = cena najniższa/cena danego wykonawcy x 90
1.2. czyszczenie gruntowne dołów kloacznych – znaczenie 10%.
K = cena najniższa/cena danego wykonawcy x 10.
2. Oferty należy złożyć do dnia 28.12.2016r. do godz. 15,00.

załączniki:

wzor_umowy.pdf

szacunkowa_wielkosc_wywozu.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 05.01.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 22.12.2016
Dokument oglądany razy: 812