bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wymiana zaworów grzejnikowych - Barlickiego 10/12, 14 i Krzywa 17/19

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. ul. Majowa 15, reprezentujące Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Barlickiego 10/12 , Barlickiego 14 , Krzywej 17/19 zaprasza do składania ofert na wymianę zaworów grzejnikowych na zawory z głowicami termostatycznymi wraz z regulacją instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami w budynkach przy ul. Barlickiego 10/12 , Barlickiego 14 i Krzywa 17/19

Zakres prac obejmuje:
1. spuszczenie wody ze zładu,
2. demontaż istniejących zaworów grzejnikowych,
3. dostawa i montaż zaworów z głowicami termostatycznymi Ø 15, ze śrubunkiem
( zawory firmy DANFOSS) w ilości ok. 250 szt. spełniających wymagania ust. 6 § 134 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami) t.j. zakres nastawy głowicy termostatycznej 16-28°C
4. wstępne ustawienie nastaw zamontowanych zaworów termostatycznych,
5. próba szczelności instalacji c.o.,
6. przekazanie użytkownikom lokali ulotek informacyjnych na temat zamontowanych zaworów grzejnikowych.

Oferta winna zawierać cenę netto i brutto (w tym podatek VAT – 8%) za wymianę 1 szt. zaworu z głowicą termostatyczną w lokalu mieszkalnym wielorodzinnym .
Prosimy załączyć kartę katalogową oferowanego zaworu.
Przewidywany termin wykonania prac – do uzgodnienia (po zakończeniu sezonu grzewczego)
Prosimy podać okres gwarancji na wykonane prace.

Oferty prosimy dostarczyć do dnia 13.01.2017r do siedziby firmy:
TTBS Sp. z o.o.
ul. Majowa 15
97-200 Tomaszów Maz.

Osoba do kontaktu:
Marzena Pełka tel. 44 724 64 20 wew. 224

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 16.01.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 28.12.2016
Dokument oglądany razy: 922