bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

remont elewacji - Grunwaldzka 7 w Tomaszowie Maz.

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
zaprasza do składania ofert na remont elewacji od podwórka na posesji
przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Tomaszowie Maz.

Zakres prac:
1. skucie tynku,
2. zmycie i oczyszczenie podłoża,
3. przyklejenie siatki rabitza,
4. wykonanie tynku cementowo-wapiennego.

Założenia:
1. termin wykonania – 30 dni od daty zawarcia umowy,
2. okres gwarancji – 5 lat,
3. płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury,
4. ofert należy złożyć w terminie do 18.01.2017r. do godz. 15,00 w siedzibie Zamawiającego.

przedmiar.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 23.01.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 05.01.2017
Dokument oglądany razy: 1 349