bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

wykonanie dokumentacji projektowej węzła cieplnego - Piłsudskiego 21 w Tomaszowie Maz.

 Tomaszowskie T B S Spółka z o.o., zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie oferty cenowej na:
Wykonanie dokumentacji projektowej indywidualnego dwufunkcyjnego węzła cieplnego wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniu węzła, rozprowadzenia instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 21 w Tomaszowie Maz.

Przedmiot zamówienia:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekty wykonawcze na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji.
2) Uzyskanie wymaganych decyzji, opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa.
3) Wystąpienie o warunki przyłączenia do ZGC lub zmianę warunków.
4) Obliczenie zapotrzebowania ciepła budynku.
5) Wykonanie inwentaryzacji mieszkań i piwnic dla potrzeb projektu.
6) Przedmiary robót.
7) Kosztorys inwestorski i nakładczy.
8) Uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót ( w zależności od specyfiki robót).
9) Pełnienie nadzoru autorskiego.

Zakres prac objętych projektem:

1. Wykonanie instalacji wody ciepłej z instalacją cyrkulacji
2. Wykonanie dwufunkcyjnego węzła cieplnego dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej ( opracowanie dokumentacji technologii węzła , projektu elektrycznego i automatyki ).
3. Wykonanie pomieszczenia na węzeł cieplny zgodnie z PN-B-02423 , tj. robót ogólnobudowlanych, instalacji kanalizacyjnej , wodociągowej , wentylacji , elektrycznej (dopuszcza się lokalizację węzła w pomieszczeniu gospodarczym, poza bryłą budynku wielorodzinnego)
4. Rozprowadzenie instalacji c.o. do lokali mieszkalnych

Do oferty załączyć:
Wykaz projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie pięciu lat przed terminem składania ofert z podaniem ich rodzaju , wartości , daty i miejsca wykonania

Dane wyjściowe :
1. Budynek nr 1 (frontowy)
kubatura budynku : ~ 3200 m3
ilość lokali: 6 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe
ilość mieszkańców : 18
pow. użytkowa: 440 m2

2. Budynek nr 2 (oficyna)
kubatura budynku : ~ 1680 m3
ilość lokali: 8 lokali mieszkalnych
ilość mieszkańców : 20
pow. użytkowa: 330 m2

Termin wykonania – 2 miesiące.

Oferty prosimy przesłać lub dostarczyć do 19.01.2017r do godz. 15,00 do siedziby firmy:
Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.
ul. Majowa 15
97-200 Tomaszów Maz.
Osoba do kontaktu:
Marzena Pełka tel. (44) 724 64 20 wew. 224
marzena.pelka@ttbs.com.pl

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 23.01.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 05.01.2017
Dokument oglądany razy: 1 082