bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Malowanie klatek schodowych - Grunwaldzka 5

 
Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na malowanie dwóch klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzka 5 w Tomaszowie Mazowieckim


Zakres prac obejmuje:

1. Demontaż tablic informacyjnych i skrzynek pocztowych i ich ponowny montaż.
2. Demontaż instalacji elektrycznej w rurkach osłonowych i jej ponowny montaż.
3. Skucie odparzonego tynku na ścianach, sufitach i biegach schodowych.
4. Tynkowanie miejsc z poz. 2 tynkiem cementowo – wapiennym.
5. Lamperia – ługowanie farby olejnej z tynków ścian do wys. 1,10 m.
6. Wyrównanie i szpachlowanie podłoża ścian i policzków biegów schodowych pod nową lamperię.
7. Gruntowanie i dwukrotne malowanie farbą olejną ścian i policzków biegów schodowych w kolorze dotychczas istniejącej lamperii.
8. Czyszczenie mechaniczne i zmycie ścian, sufitów, spoczników i spodów biegów schodowych.
9. Gruntowanie i wykonanie gładzi na ścianach, spodach biegów, spocznikach schodowych oraz suficie ostatniej kondygnacji.
10. Dwukrotne malowanie farbą lateksową podłoży gipsowych elementów poz. 8.
11. Dwukrotne malowanie balustrad farbą olejną po uprzednim wyczyszczeniu, wyrównaniu i zmatowieniu.
12. Przygotowanie podłoża oraz wykonanie posadzki typu Gress na parterze.
13. Przygotowanie podłoża i nacięcie istniejącego w celu wykonania warstwy wyrównującej, wygładzającej i odpornej na ścieranie na stopnicach, spocznikach piętrowych i międzypiętrowych.
14. Malowanie nie obejmuje drzwi wejściowych do mieszkań oraz ich ościeżnic.
15. Kolorystyka wykonywanych powłok malarskich wg kolorystyki istniejącej.
16. Wykonanie wszelkich prac towarzyszących (przygotowawczych, demontażowych, montażowych, wykończeniowych itp.) niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Prace winny być wykonane w zakresie, który nie stwarza konieczności przedsięwzięcia dodatkowych prac celem kompleksowej realizacji zadania.
17. Załączony kosztorys ma jedynie charakter pomocniczy. Oferent jest obowiązany do obejrzenia budynku przed złożeniem oferty.


Założenia:
1. Termin wykonania robót – 90 dni od daty zawarcia umowy.
2. rozpoczęcie prac – marzec/kwiecień 2017r.
3. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
4. Termin składania ofert 31.01.2017 do godz. 15,00.
5. Gwarancja – 3 lata od daty odbioru robót.

Załączniki:

przedmiar.pdf

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 01.02.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 16.01.2017
Dokument oglądany razy: 972