bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

dokumentacja wew instal gazu ziemnego - Pl. Narutowicza 7

 Tomaszowskie T B S Spółka z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie oferty cenowej na Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazu ziemnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w budynku usługowym przy Pl. Narutowicza 7 w Tomaszowie Maz.

Przedmiot zapytania:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekty wykonawcze.
2) Wykonanie inwentaryzacji mieszkań i piwnic dla potrzeb projektu.
3) Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa.
4) Przedmiar robót.
5) Kosztorys inwestorski i nakładczy.
6) Wystąpienie o warunki przyłączenia do sieci gazowej ewentualnie zmianę warunków.

Zakres:
Instalacja gazowa na odcinku od szafki na kurek główny do projektowanych odbiorników gazu w lokalach wraz z przewodami kominowymi spalinowymi i wentylacyjnymi

Odbiorniki gazu w lokalu : wstępnie przyjęto w czterech lokalach - kocioł c.o., cwu , w piątym – kuchnie 3 szt.
kubatura: 1320 m3
pow. użytkowa: 374 m2
ilość lokali użytkowych : 5

Oferty prosimy przesłać lub dostarczyć do 03.02.2017r do siedziby firmy:
Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.
ul. Majowa 15
97-200 Tomaszów Maz.
Osoba do kontaktu:
Marzena Pełka tel. (44) 724 64 20 wew. 224
marzena.pelka@ttbs.com.pl

warunki_przylaczenia.pdf

rysunek.pdf

opinia_kominiarska.pdf

druk_oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 03.04.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 23.01.2017
Dokument oglądany razy: 991