bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

dokumentacja wew instal gazu ziemnego - Tkacka 21

 Tomaszowskie T B S Spółka z o.o. , zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Tkackiej 21 zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie oferty cenowej na:
Wykonanie dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazu ziemnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w budynku wielorodzinnym przy ul. Tkackiej 21 w Tomaszowie Maz.

Przedmiot zapytania:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej projekty wykonawcze
2) Wykonanie inwentaryzacji mieszkań i piwnic dla potrzeb projektu
3) Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa
4) Przedmiar robót
5) Kosztorys inwestorski i nakładczy
6) Wystąpienie o warunki przyłączenia do sieci gazowej ewentualnie zmianę warunków

Zakres:
Instalacja gazowa na odcinku od szafki na kurek główny i reduktor do projektowanych odbiorników gazu w lokalach wraz z przewodami kominowymi spalinowymi i wentylacyjnymi

BUDYNEK MIESZKALNY NR 1

Odbiorniki gazu w lokalu : kuchnia , kocioł c.o., cwu
pow. użytkowa: 605 m2
ilość lokali : 11

BUDYNEK MIESZKALNY NR 2

Odbiorniki gazu w lokalu : kuchnia , kocioł c.o., cwu
pow. użytkowa: 87,1 m2
ilość lokali : 2

Oferty z podaniem ceny dokumentacji na każdy budynek osobno prosimy przesłać lub dostarczyć do 03.02.2017r do siedziby firmy:
Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.
ul. Majowa 15
97-200 Tomaszów Maz.
Osoba do kontaktu:
Marzena Pełka tel. (44) 724 64 20 wew. 224
marzena.pelka@ttbs.com.pl

druk_oferta.pdf

rysunek.pdf

warunki_przylacza_1.pdf

warunki_przylacza_2.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 03.04.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 24.01.2017
Dokument oglądany razy: 991