bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Kompleksowe prace rozbiórkowe - Sterlinga 8

 Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na kompleksowe prace rozbiórkowe budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sterlinga 8 w Tomaszowie Maz.


Zakres prac obejmuje:
1. Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę.
2. Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę.
3. Rozebranie budynku.
4. Wywiezienie gruzu (elementów betonowych, ceglanych i drewnianych).
5. Uporządkowanie i wyrównanie terenu (nawiezienie kruszywa i piasku).
6. Zabezpieczenie terenu rozbiórki.
7. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty – opłaty towarzyszące podczas prowadzonych prac rozbiórkowych.
8. Wykonanie mapy inwentaryzacyjnej po wykonaniu rozbiórki.

Założenia:
1. Termin wykonania robót – 45 dni od daty zawarcia umowy.
2. Planowany termin wykonania prac – I połowa 2017r.
3. Płatność – do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
4. Termin składania ofert – do 10.02.2017r. do godz. 15,00.
5. Gwarancja – 7 lat od daty odbioru robót.

Osoba do kontaktów - Alicja Kopacz

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 03.04.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 01.02.2017
Dokument oglądany razy: 965