bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

przeglądy 5-letnie elektryczne - budynki własne i zarządzane

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na „wykonanie kontroli 5 letniej polegającej na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach własnych i zarządzanych przez Zamawiającego

Szczegółowy zakres prac zawiera wzór umowy.

Założenia:
1. do oferty należy załączyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z uprawnieniami (uprawnienia E1 i D1-pomiarowe) i aktualnym wpisem do Izby,
2. wykaz robót o podobnym zakresie,
3. termin realizacji – 5 miesięcy,
4. ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.03.2017r. do godz. 15,00 w siedzibie Zamawiającego,

5. Wymagane dołąćzenie do oferty referencji z ostatnich dwóch lat dot. wykonanej kontroli okresowej obejmującej przynajmniej taką samą liczbę budynków.

Osoba do kontaktów – Cezary Glapiński tel. 691 442 828

Załączniki:

wzor_umowy.pdf

zalacznik_1a_do_umowy.pdf

zalacznik_1_do_umowy.pdf

zalacznik_2.pdf

zalacznik_3.pdf

zalacznik_4.pdf

zalacznik_5.pdf

zalacznik_6.pdf

zalacznik_7.pdf

zalacznik_8.pdf

zalacznik_9.pdf

zalacznik_10.pdf

zalacznik_11.pdf

zalacznik_12.pdf

zalacznik_13.pdf

zalacznik_14.pdf

zalacznik_15.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 19.04.2017
Podpisał: Piotr Sokalski
Dokument z dnia: 06.03.2017
Dokument oglądany razy: 1 972