bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Kompleksowe prace rozbiórkowe budynku W.M. Sterlinga 8

Tomaszowskie TBS sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksowe prace rozbiórkowe budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Sterlinga 8.


Zakres prac obejmuje:

1. Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę
2. Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę
3. Rozebranie budynku – dobudówki do bloku mieszkalnego wielorodzinnego
4. Dach nadbudowy składa się z płyt korytkowych. Oprócz tego poniżej znajduja się płyty żelbetowe w związku z powyższym istnieje konieczność przecięcia tych płyt celem rozbiórki dobudowy.
5. Wywiezienie gruzu ( elementów betonowych, ceglanych i drewnianych )
6. Uporządkowanie i wyrównanie terenu ( nawiezienie kruszywa i piasku )
7. Zabezpieczenie terenu rozbiórki
8. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty – opłaty towarzyszące podczas prowadzonych prac rozbiórkowych
9. Wykonanie mapy inwentaryzacyjnej po wykonaniu rozbiórki.

Wykonawca zobowiązany jest do obejrzenia budynku.

Osoba do kontaktu: Alicja Kopacz


Założenia:
1. Termin wykonania robót – 45 dni od daty zawarcia umowy.
2. Planowany termin wykonania prac – I połowa 2017 r.
3. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury.
4. Termin składania ofert 15.03.2017 r.
5. Gwarancja – 5 lat od daty odbioru robót.

sterlinga.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 19.04.2017
Podpisał: Piotr Sokalski
Dokument z dnia: 09.03.2017
Dokument oglądany razy: 882