bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Remont elewacji - ściany szczytowej - Długa 54

Remont elewacji i inne roboty towarzyszące

Tomaszowskie TBS Sp. z o.o w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont elewacji - ściana szczytowa od strony południowej ul. Długa 54

Zakres prac obejmuje:
- wykonanie izolacji pionowej ściany
- uzupełnienie tynków
- docieplenie ściany ze styropianu Gru. 10 cm.
- przyklejenie warstwy siatki
- wyprawa elewacyjna mineralna
- malowanie elewacji farba akrylowa zawierającą kwarc,
- wymiana stolarki okiennej
- wywóz gruzu i inne roboty różne
Oferent jest obowiązany do wizji w terenie przed złożeniem oferty.

Osoba do konttaktu - Andrzej Głowacki

Założenia:

1. Termin wykonania robót 30.05.2017 r.
2. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury,
3. Termin składania ofert 31.03.2017 r. /druk oferta + przedmiar/
4. Gwarancja – 5 lat.

druk_oferta.pdf

Remont%20%C5%9Bciany%20szczytowej%20-%20D%C5%82ug.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 19.04.2017
Podpisał: Piotr Sokalski
Dokument z dnia: 23.03.2017
Dokument oglądany razy: 916