bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wymiana ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetonowych .

Wymiana ogrodzenia z prefabrykowanych
elementów żelbetonowych .
Tomaszowskie TBS Sp. z o.o w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania
ofert na wymianę ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych
posesji przy ul. Szerokiej 21 w Tomaszowie Maz.
Zakres prac obejmuje:
- karczowanie krzewów
- likwidacja starego ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych
wraz z wywózką
- budowa nowego ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych
o wysokości 2,00 m i ca 54 m długości. Ogrodzenie zostanie wzniesione
w granicy pomiędzy posesja 19 i 21.
Oferent jest obowiązany do wizji w terenie przed złożeniem oferty.
Założenia:
1. Termin wykonania robót 30 dni od daty zawarcia umowy
2. Płatność – do 30 dni od daty wystawienia faktury,
3. Termin składania ofert /druk oferta/ 07.04.2017 r.
4. Gwarancja – 3 lat.
Osoba do kontaktów – Andrzej Głowacki

Druk_oferta_Szeroka_21.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 19.04.2017
Podpisał: Piotr Sokalski
Dokument z dnia: 30.03.2017
Dokument oglądany razy: 839