bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Hallera 11

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Rozbiórka budynku mieszkalnego i komórki na posesji przy ul. Hallera 11 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11.05.2017r. do godz. 930, zostało złożonych do siedziby zamawiającego 7 ofert. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 20.910,00 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Numer oferty Wykonawca Cena brutto     

Ilość uzyskanych

punktów w kryterium

cena 100%

1 Energokon-Plus Sp. z o.o.
41-200 Sosnowiec
Ul. Mierosławskiego 3

44.034,00
20,11
2 PHU Marko-Krusz
M.Czarnecki, P.Dziedzic
97-220 Rzeczyca, Glina 32B
31.365,00 28,24
3 Tom-Stone Łukasz Tejchman
Komorów ul. Szczęśliwa 10
16.728,00 52,94
4 P.P.U-H „EKOINŻBUD”
Łukasz Stępień
97-300 Piotrków Tryb.
Ul. Krakowskie Przedmieście 56
23.985,00 36,92
5 „IMPALIUS” Sokalski Tomasz
Usługi Budowlano-Drogowe
97-310 Moszczenica,
Wola Moszczenicka ul. Gadomska 9
8.856,00 100
6 PPHU EWE-MAR
Krzysztof Wajszczyk
Ewcin 23, 97-319 Będków
11.685,00 75,79
7 P.U-B Robert Kleniu
57-230 Kamieniec Ząbk.
Ul. Bratkowa 1
44.280,00 20

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca - „IMPALIUS” Sokalski Tomasz Usługi Budowlano-Drogowe spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 5 jako najkorzystniejszejOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 05.06.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 18.05.2017
Dokument oglądany razy: 898