bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Topolowa chodniki

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wykonanie chodników z kostki brukowej na osiedlu przy ul. Topolowej w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 25.05.2017r. do godz. 930, zostały złożone do siedziby zamawiającego 3 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 25.000,00 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Nr oferty Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Usługi Remontowo Budowlane „PELBUD” Ożarski Konrad, Wąwał ul. Długa 63,
97-200 Tomaszów Maz
19.567,52 zł              86,49
2 PROGRES-BUD Bebak Jarosław, 26-341 Mniszków
ul. Piotrkowska 76
16.924,70 zł 100
3 BRUKSTAR Czesław Starosta, 97-200 Tomaszów Maz.
ul. Piaskowa 81
24.715,62 zł 68,48

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – PROGRES-BUD Bebak Jarosław spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert – cena 100%.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 14.06.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 01.06.2017
Dokument oglądany razy: 758