bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - wykonanie ekspertyzy stanu technicznego Piłsudskiego 17/19

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego stropu wraz z kosztorysem wykonania remontu przy ul. Piłsudskiego 17/19 w Tomaszowie Maz. – budynek oficyny m 16.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 02.06.2017r. do godz. 9,30 złożona została jedna oferta. Podczas otwarcia zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 4.920,00 zł brutto.

Ofertę złożyła firma Biuro realizacji Inwestycji AWANGARDA Włodarczyk, adres: 05-504 Prace Duże ul. Urocza 9 – na kwotę 8.610,00 zł brutt.

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie ponieważ cena zaproponowana w złożonej ofercie przewyższa kwotę jaką Spółka zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 19.06.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 02.06.2017
Dokument oglądany razy: 818