bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -wymiana okien i drzwi

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach i budynkach zarządzanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 31.05.2017r. do godz. 9,30, zostały złożone do siedziby zamawiającego 3 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 97.200,00 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Nr oferty Wykonawca Cena brutto Łączna ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 ART.-BUD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Pilarczyk
91-611 Łódź ul. Beskidzka 59
529,20 zł   
642,60 zł
664,20 zł
507,60 zł
615,60 zł
86,65
2 Firma Handlowo-Usługowa ALPLAST Piotr Szulc
97-300 Piotrków Tryb.
Ul. Studzienna 5
367,20 zł
453,60 zł
669,60 zł
734,40 zł
788,40 zł
86,76
3 SKLADOKIEN Pl
Szymon Mieczkowski
Byków, ul. Betonowa 2,
55-095 Mirków
529,20 zł
669,60 zł
1.175,00 zł        
799,20 zł
849,96 zł
67,47

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Firma Handlowo-Usługowa ALPLAST Piotr Szulc spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskała największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert – cena 100%.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 19.06.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 05.06.2017
Dokument oglądany razy: 730