bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup i dostawa materiałów biurowych, środków chemicznych o art. biurowych

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: zakup i dostawa materiałów biurowych, środków chemicznych oraz art. spożywczych.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 05.06.2017r. do godz. 9,30, zostały złożone do siedziby zamawiającego 3 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 29.520,00 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Część 1 – zakup i dostawa materiałów biurowych

Nr oferty Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 ARTON Stusio Spółka Jawna
95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 3F
11.477,78 zł                100
3 GROSS Wazia Eugeniusz Spółka Jawna, 93-239 Łódź ul. Karola 3 11.609,69 zł 98,86

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – ARTON Stusio Spółka Jawna uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.
W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.

Część 2 – zakup i dostawa środków chemicznych

Nr oferty Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 ARTON Stusio Spółka Jawna
95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 3F
790,21 zł                 100
3 GROSS Wazia Eugeniusz Spółka Jawna, 93-239 Łódź ul. Karola 3 1.038,55 zł                   76,09

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – ARTON Stusio Spółka Jawna uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.
W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 jako najkorzystniejszej.

Część 3 – zakup i dostawa art. spożywczych

Nr oferty Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 ARTON Stusio Spółka Jawna
95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 3F
6.536,40 zł                 91,72
2 Firma Handlowo-Usługowa „EGRO” Grzegorz Rozwag
97-200 Tomaszów Maz.
ul. Warszawska 149/151
5.995,33 zł 100

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Firma Handlowo-Usługowa „EGRO” Grzegorz Rozwag uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.
W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 2 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 23.06.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 07.06.2017
Dokument oglądany razy: 713