bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - utwardzenie terenu Piłsudskiego 26, 27 i Hallera 1/3

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wykonanie utwardzenia pod nowe komórki wraz z rozbiórką istniejących 22 szt. komórek w Tomaszowie Maz. przy ul. Piłsudskiego 26, Piłsudskiego 27 i Hallera 1/3.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.06.2017r. do godz. 10,30, złożona została jedna oferta. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 25.461,00 zł brutto.
Ofertę złożyła firma:
PROGRES-BUD Bebak Jarosław, 26-341 Mniszków ul. Piotrkowska 76 – 49.200,00 zł brutto

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ cena jedynej, złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 13.07.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 19.06.2017
Dokument oglądany razy: 837