bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wymiana drzwi i okna Warszawska 21/23

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: wymiana drzwi wejściowych i okien w lokalu użytkowym przy ul. Warszawskiej 21/23 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.06.2017r. do godz. 10,30, została złożona do siedziby zamawiającego 1 oferta. Podczas otwarcia oferty zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 5.940,00 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania oferty w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożona oferta nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Lp Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Firma Handlowo-Usługowa ALPLAST,
97-300 Piotrków Tryb.
Ul. Studzienna 5
        4.445,22 zł    100

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Firma Handlowo-Usługowa ALPLAST spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 13.07.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 23.06.2017
Dokument oglądany razy: 706