bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - montaż kominów wentylacyjnych i dymowych - B.Joselewicza 14

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Montaż kominów wentylacyjnych i dymowych wraz z protokołem kominiarskim w budynku przy ul. Berka Joselewicza 14 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 20.06.2017r. do godz. 9,30 wpłynęły 2 oferty.
Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania oferty w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Oferty nie podlegające odrzuceniu z postępowania.

Numer oferty Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Usługi Kominiarskie Marta Skorupiński 97-225 Sangrodz
Ul. Lipowa 83
19.980,00 zł        100
2 Usługi Kominiarskie MAR-KOMIN Marcin Borowski
97-200 Tomaszów Maz.
Ul. Majowa 51/1
20.790,00 zł   96,10

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Usługi Kominiarskie Marta Skorupiński spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 13.07.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 26.06.2017
Dokument oglądany razy: 723