bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-dostawa 800 szt czujników czadu i dymu

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: dostawa 800 szt. czujników czadu i dymu do siedziby Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 20.06.2017r. do godz. 10,00 zostało złożonych do siedziby zamawiającego 5 ofert. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 135.300,00 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%.

Numer oferty Wykonawca Cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 JSP System Zabezpieczeń Sebastian Patyński, 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. S.Okrzei 18G m 2 107.256,00 zł                    81,93
2 Aisko Artur Jackowicz sp.j., 05-506 Lesznowola Magdalenka ul. Jałowcowa 34 110.208,00 79,74
3 PPHU „SORBEX Bogusław Soremski, 40-312 Katowice ul. Gilowicka 1C 97.416,00 90,21
4 HOTPIN Sp. z o.o., 62-Września ul. Obłaczkowo 144a 87.880,00 100
5 POL-POŻ, 26-600 Radom ul. Tartaczna 10A 103.320,00 85,06

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – OTPIN Sp. z o.o., spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 4 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 24.07.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 12.07.2017
Dokument oglądany razy: 689