bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

informacja o unieważnieniu postępowania - wymiana domofonów Jerozolimska 21

 Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: Wymiana domofonów w budynku przy ul. Jerozolimskiej 21 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 21.06.2017r. do godz. 9,30, wpłynęły 4 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 12.787,20 zł brutto.
1. Naprawa Urządzeń Elektronicznych Tomasz Jackowski, Łódź ul. Kołowa 25 m 35 – 6.154,92 zł,
2. DOMOFON s.c. J i Z Sitnik, Łódź ul. Dąbrowskiego 113 – 11.078,00 zł,
3. G&G Wojciech Grzela, Kielce ul. Dymińska 63A – 13.253,00 zł,
4. Alarm Word s.c. Sławomir i Dariusz Pecyna, Opoczno ul. partyzantów 23A – 10.132,00 zł.

W związku z błędem w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający unieważnia postępowanie.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 04.08.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 02.08.2017
Dokument oglądany razy: 696