bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wyborze oferty - obudowa śmietnika Bursztynowa 94-110

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest: wykonanie obudowy śmietnika nr 1 z blachy i naprawa wrót wejściowych śmietnika przy ul. Bursztynowej 94-110 w Tomaszowie Maz.

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28.07.2017r. do godz. 11,30, zostały złożone do siedziby zamawiającego 4 oferty. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia w wysokości 4.428,00 zł brutto.

Zamawiający w pierwszej kolejności dokonał badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, a następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryterium – cena 100%. Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu z postępowania.

Numer oferty Wykonawca cena brutto Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena 100%
1 Usługi Dekarskie „TOP-DACH” Krzysztof Rak, Tomaszów Maz. ul. Grażyny 14 3.628,50 zł                               77,97
2 Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Miksa, Tomaszów Maz. ul. Jasna 20 3.444,00 zł 82,14
3 Firma Handlowo-Usługowa „FITZ” Stanisław Fitz, Tomaszów Maz. ul. Jolanty 11/13 2.829,00 zł 100
4 Zakład Ślusarski Stanisław Wyrębski, Tomaszów Maz. ul. Edwarda 51 3.936,00 zł 71,88

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca – Firma Handlowo-Usługowa „FITZ” Stanisław Fitz spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o zamówieniu i uzyskał największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.

W związku z powyższym zamawiający dokonał wyboru oferty nr 3 jako najkorzystniejszej.Opublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 10.08.2017
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 02.08.2017
Dokument oglądany razy: 684