ORGANY SPÓŁKI

Opublikowane przez Radosław Kołodziejczyk w dniu

  1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd

Zgromadzenie Wspólników
Właścicielem Spółki w 100% jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, którą reprezentuje Prezydent Miasta.

Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza powoływana jest przez Zgromadzenie Wspólników. Skład Rady Nadzorczej tworzą trzy osoby:

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Dariusz Pieniak
  • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Mirosław Kukliński
  • Członek Rady Nadzorczej – Jadwiga Borkowska
  • Członek Rady Nadzorczej – Mariusz Strzępek

Zarząd Spółki

mgr Lucyna Pietrzyk – Prezes Zarządu
mgr Katarzyna Marchewka – Z-ca Prezesa Zarządu

Prokurent

mgr Wacława Bąk

Tę stronę wyświetlono 3,027 razy