Status prawny

Opublikowane przez Radosław Kołodziejczyk w dniu

Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może stosować skrót Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.
Spółka została powołana aktem założycielskim 15.02.1999r.
Udziały w Spółce w 100% posiada Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki.
Towarzystwo działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz o:

  • Ustawę z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tj. Dz.Ustaw z 2013 r. poz. 255, z późniejszymi zmianami)
  • Ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.Ustaw z 2014 r. poz. 150, z późniejszymi zmianami)
  • Ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz.Ustaw z 2000 r. nr 80, poz. 903, z późniejszymi zmianami)

Tę stronę wyświetlono 1,891 razy