Przeprojektowanie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Barlickiego 18 i Barlickiego 22 oraz wykonanie projektu rozbudowy garażu wewnętrznego wielostanowiskowego przy ul. Borek 22/24 i Borek 22/24A w Tomaszowie Mazowieckim.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Informacja z otwarcia ofert Informacja o przeznaczonej kwocie Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załączniki do SWZ Wzór Umowy Załącznik nr 1 do Umowy Formularz Oferta Dokumentacja Architektura Instalacja elektryczna Instalacje sanitarne Konstrukcje Tę stronę wyświetlono 492 razy

Tę stronę wyświetlono 492 razy

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług jej dystrybucji, na rzecz Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

Informacja o unieważnieniu postępowania Formularz Oferty po zmianach SWZ po zmianach Odpowiedzi na pytania Wykonawcy Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załączniki do SWZ Istotne postanowienia do Umowy Formularz Oferta Tę stronę wyświetlono 271 razy

Tę stronę wyświetlono 271 razy

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług jej dystrybucji, na rzecz Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

Informacja o unieważnieniu postępowania Istotne postanowienia do Umowy po zmianach Formularz Oferta po zmianach Odpowiedzi na pytania Wykonawcy Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załączniki do SWZ Istotne postanowienia do umowy wraz z załącznikami Formularz Oferta Tę stronę wyświetlono 233 razy

Tę stronę wyświetlono 233 razy

Prace konserwacyjne elektryczne, wymiana instalacji elektrycznych w lokalach oraz drobne prace remontowe elektryczne w budynkach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Informacja o przeznaczonej kwocie Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załączniki do SWZ Wzór Umowy Załączniki do Umowy Formularz Oferta Formularz Cenowy Tę stronę wyświetlono 338 razy

Tę stronę wyświetlono 338 razy

Prace konserwacyjne elektryczne, wymiana instalacji elektrycznych w lokalach oraz drobne prace remontowe elektryczne w budynkach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.

Informacja o unieważnieniu Informacja z otwarcia ofert Informacja o przeznaczonej kwocie Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załączniki do SWZ Wzór Umowy Załączniki do Umowy Formularz Oferta Formularz Cenowy Tę stronę wyświetlono 430 razy

Tę stronę wyświetlono 430 razy

Wykonanie termomodernizacji (część sanitarna) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Murarskiej 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja po otwarciu ofert Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załączniki do SWZ Wzór Umowy Załączniki do Umowy Dokumentacja Formularz Oferta Tę stronę wyświetlono 439 razy

Tę stronę wyświetlono 439 razy

Prace konserwacyjne budowlano-sanitarne oraz drobne prace remontowe budowlano-sanitarne w budynkach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.

Informacja o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Informacja o przeznaczonej kwocie Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załączniki do SWZ Wzór Umowy Załączniki do Umowy Formularz Oferta Formularz Cenowy Tę stronę wyświetlono 305 razy

Tę stronę wyświetlono 305 razy