Prace konserwacyjne budowlano-sanitarne oraz drobne prace remontowe budowlano-sanitarne w budynkach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.

Informacja o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Informacja o przeznaczonej kwocie Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załączniki do SWZ Wzór Umowy Załączniki do Umowy Formularz Oferta Formularz Cenowy Tę stronę wyświetlono 353 razy

Tę stronę wyświetlono 353 razy

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Murarskiej 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim

Ogłoszenie o wyniku postępowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o kwocie – przed otwarciem ofert Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załączniki do SWZ Wzór Umowy Załącznik nr 1 do Umowy Załącznik nr 2 do Umowy Formularz Oferta Projekt techniczny Część rysunkowa STWiOR Przedmiar robót Kosztorys ofertowy Tę stronę wyświetlono 476 razy

Tę stronę wyświetlono 476 razy

Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Tomaszowie Maz. przy ul. Stolarskiej 9.

Informacja o unieważnieniu postępowania Informacja o przeznaczonej kwocie Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załączniki do SWZ Wzór Umowy – część I Wzór Umowy – część II Wzór Umowy – część III Załącznik nr 1 do Umowy Załącznik nr 2 do Umowy Audyt Dokumentacja STWiOR Kosztorysy Formularz Oferta Tę stronę wyświetlono 367 razy

Tę stronę wyświetlono 367 razy

Wykonanie okresowej 5 letniej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Informacja o unieważnieniu postępowania SprostowanieInformacja z otwarcia ofert Informacja o przesunięciu terminu otwarcia ofert Informacja o przeznaczonej kwocie – przed otwarciem ofert Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załączniki do SWZ Wzór Umowy Załączniki do Umowy Formularz Oferta Budynki własne Budynki komunalne Tę stronę wyświetlono 507 razy

Tę stronę wyświetlono 507 razy

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dwóch ścian zewnętrznych (szczytowej i od podwórza) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Tomaszowie Mazowieckim.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Informacja o przeznaczonej kwocie Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załączniki do SWZ Wzór Umowy Formularz Oferta Tę stronę wyświetlono 295 razy

Tę stronę wyświetlono 295 razy

Wywóz odpadów po remontach lokali

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Informacja o przeznaczonej kwocie SWZ po zmianie Wzór Umowy po zmianie Formularz Oferta po zmianie Odpowiedzi na pytania Wykonawców Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu SWZ załączniki do SWZ Wzór Umowy Formularz Oferta Tę stronę wyświetlono 650 razy

Tę stronę wyświetlono 650 razy