Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.

Opublikowane przez Monika Siewierska w dniu

image_pdfPobierz jako PDF

Tomaszowskie TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na:

Dostawę i montaż klimatyzatorów w budynku biurowym przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.

1. Zakres prac:

 1. Dobór urządzeń klimatyzacji do pomieszczeń biurowych (parametry pomieszczeń oraz zdjęcia budynku w załącznikach), klimatyzacja typu Pojedynczy Split do każdego pomieszczenia:
 2. parter – pomieszczenie nr 5 – 1 szt. Klimatyzator,
 3. parter pomieszczenie nr 6 (Wspólnoty Mieszkaniowe) – 1 szt. Klimatyzator,
 4. piętro – pomieszczenie nr 17 (Księgowość) – 1 szt. Klimatyzator,
 5. piętro – pomieszczenie nr 18 (Czynsze) – 1 szt. Klimatyzator.

Łącznie 4 szt. urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych, do każdego urządzenia pilot.

 • Dostarczenie i montaż urządzeń wg wybranego wariantu zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, normami, w tym BHP i P.Poż, pod nadzorem uprawnionej osoby.
 • Wykonanie prac w budynku, w tym:
 • wykonanie instalacji czynnika chłodniczego (ewentualnie ułożenie korytek pod rurociągi),
 • zawieszenie jednostek zewnętrznych i wewnętrznych,
 • wykonanie instalacji elektrycznej do najbliżej wskazanej puszki elektrycznej (ewentualnie ułożenie korytek pod przewody),
 • wyprowadzenie skroplin i estetyczne ułożenie odpływów na zewnątrz budynku,
 • wykonanie ewentualnych zaprawek murarsko tynkarskich,
 • wykonanie ewentualnych zaprawek malarskich,
 • Uruchomienie urządzeń i krótki instruktaż,
 • Montowane urządzenia muszą posiadać wszelkie dopuszczenia, atesty, w tym znak CE,
 • Oferent powinien dokonać wizji lokalnej,
 • Wykonanie prac w sposób jak najmniej uciążliwy.

Warunkiem przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy jest:

 1. posiadanie aktualnych certyfikatów F-GAZ dla przedsiębiorców oraz monterów, potwierdzających uprawnienia do montażu urządzeń chłodniczych,
 2. posiadanie odpowiednich uprawnień SEP dla instalatorów instalacji elektrycznych.
 3. Przedstawienie nazwa producenta urządzeń, model oraz pełnej specyfikacji (w tym funkcje).

2. Termin wykonania zamówienia – 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy.

 • Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

Cena 80%,

– Okres gwarancji: 20%,

w tym: 3 lata – 0 pkt., 4 lata – 10 pkt., 5 lat – 20 pkt.

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 • Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i powinna być opisana w następujący sposób:  Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku biurowym przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.– nie otwierać przed: 30.07.2020r. godz. 10,00.
 • Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ul. Majowa 15 (punkt obsługi klienta lub sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.07.2020r. do godz. 9,30.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Majowej 15 w dniu 30.07.2020r. o godz. 10,00.
 • Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informację dotyczące nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców oraz informacje dotyczące cen zawartych w ofertach.

5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Wszelkie pytanie należy kierować na maila: ttbs@ttbs.com.pl, z dopiskiem – Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku biurowym przy ul. Majowej 15 w Tomaszowie Maz.

Załączniki:

Wymiary pomieszczeń

Rysunek budynku

Rysunek parter

Rysunek piętro

Wzór umowy

Załącznik do Umowy

Druk Oferta


Tę stronę wyświetlono 123 razy

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis i treści w nim zamieszczone mogą być dostosowywane do potrzeb każdego użytkownika.
Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close