bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Remont lokalu mieszkalnego - sw. Antoniego 44 m 8 w Tomaszowie Maz.

 Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Tomaszowie Maz. zaprasza do składania ofert na remont lokalu mieszkalnego w budynku
przy ul. Antoniego 44 m 8


Zakres prac:
- wymiana okien,
- skucie i wykonanie nowych tynków,
- naprawa podłóg,
- białkowanie wraz z gruntowaniem

Założenia:
- prace objęte zapytaniem zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym na podstawie składników kosztorysowych,
- Gwarancja - 3 lata,
- płatność w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego,
- przed dniem podpisania protokołu odbioru robót, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie dokumenty odbiorowe: atesty, wymagane pomiary itd.

Oferty należy składać do 01.04.2015 r. do godz. 15,00 w siedzibie Zamawiającego – sekretariat lub kancelaria.

Osoba do kontaktów - Danuta Stańczyk

Załącznik:

druk_Oferta.pdfOpublikował: Monika Siewierska
Publikacja dnia: 07.04.2015
Podpisał: Monika Siewierska
Dokument z dnia: 23.03.2015
Dokument oglądany razy: 1 575