Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług jej dystrybucji, na rzecz Tomaszowskiego TBS Spółka z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim.

Informacja o unieważnieniu postępowania Istotne postanowienia do Umowy po zmianach Formularz Oferta po zmianach Odpowiedzi na pytania Wykonawcy Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załączniki do SWZ Istotne postanowienia do umowy wraz z załącznikami Formularz Oferta Tę stronę wyświetlono 251 razy

Tę stronę wyświetlono 251 razy

Prace konserwacyjne elektryczne, wymiana instalacji elektrycznych w lokalach oraz drobne prace remontowe elektryczne w budynkach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Informacja o przeznaczonej kwocie Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załączniki do SWZ Wzór Umowy Załączniki do Umowy Formularz Oferta Formularz Cenowy Tę stronę wyświetlono 367 razy

Tę stronę wyświetlono 367 razy

Prace konserwacyjne elektryczne, wymiana instalacji elektrycznych w lokalach oraz drobne prace remontowe elektryczne w budynkach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.

Informacja o unieważnieniu Informacja z otwarcia ofert Informacja o przeznaczonej kwocie Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załączniki do SWZ Wzór Umowy Załączniki do Umowy Formularz Oferta Formularz Cenowy Tę stronę wyświetlono 492 razy

Tę stronę wyświetlono 492 razy

Wykonanie termomodernizacji (część sanitarna) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Murarskiej 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja po otwarciu ofert Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załączniki do SWZ Wzór Umowy Załączniki do Umowy Dokumentacja Formularz Oferta Tę stronę wyświetlono 460 razy

Tę stronę wyświetlono 460 razy

Prace konserwacyjne budowlano-sanitarne oraz drobne prace remontowe budowlano-sanitarne w budynkach własnych i administrowanych przez Tomaszowskie TBS Spółka z o.o.

Informacja o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Informacja o przeznaczonej kwocie Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załączniki do SWZ Wzór Umowy Załączniki do Umowy Formularz Oferta Formularz Cenowy Tę stronę wyświetlono 334 razy

Tę stronę wyświetlono 334 razy

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Murarskiej 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim

Ogłoszenie o wyniku postępowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o kwocie – przed otwarciem ofert Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załączniki do SWZ Wzór Umowy Załącznik nr 1 do Umowy Załącznik nr 2 do Umowy Formularz Oferta Projekt techniczny Część rysunkowa STWiOR Przedmiar robót Kosztorys ofertowy Tę stronę wyświetlono 462 razy

Tę stronę wyświetlono 462 razy

Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego w Tomaszowie Maz. przy ul. Stolarskiej 9.

Informacja o unieważnieniu postępowania Informacja o przeznaczonej kwocie Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załączniki do SWZ Wzór Umowy – część I Wzór Umowy – część II Wzór Umowy – część III Załącznik nr 1 do Umowy Załącznik nr 2 do Umowy Audyt Dokumentacja STWiOR Kosztorysy Formularz Oferta Tę stronę wyświetlono 353 razy

Tę stronę wyświetlono 353 razy

Wykonanie okresowej 5 letniej kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Informacja o unieważnieniu postępowania SprostowanieInformacja z otwarcia ofert Informacja o przesunięciu terminu otwarcia ofert Informacja o przeznaczonej kwocie – przed otwarciem ofert Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załączniki do SWZ Wzór Umowy Załączniki do Umowy Formularz Oferta Budynki własne Budynki komunalne Tę stronę wyświetlono 497 razy

Tę stronę wyświetlono 497 razy

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dwóch ścian zewnętrznych (szczytowej i od podwórza) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej 15 w Tomaszowie Mazowieckim.”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja z otwarcia ofert Informacja o przeznaczonej kwocie Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Załączniki do SWZ Wzór Umowy Formularz Oferta Tę stronę wyświetlono 287 razy

Tę stronę wyświetlono 287 razy